Inlevelse ger insikt logo
VR-glasögon. Illustration

Övningarna

Inlevelseövningarna består av 360-filmer där du får uppleva en situation på arbetet från synvinkeln hos en person som har en dold funktionsnedsättning och är ny på arbetsplatsen. Det är alltså du som tittar som är huvudpersonen i filmen och det är dina tankar som visas i pratbubblorna.

Notera att filmerna visar exempel på svårigheter och lösningar. Det är en mycket stor variation mellan olika individer, även med samma funktionsnedsättning – och dagsformen varierar också. Lösningar behöver tas fram i dialog med medarbetarna i ett öppet och tillåtande diskussionsklimat. Ibland kan små, små ändringar i arbetssituationen göra jättemycket och de lösningarna är ofta bra för alla.

Börja med att läsa instruktionen om hur man sätter igång filmerna.
När du sedan valt vilken situation du vill uppleva, börja med att se på versionen som handlar om svårigheter. Ta gärna en paus och reflektera över hur du kan relatera till situationen från din egen erfarenhet, innan du fortsätter med situationen som handlar om lösningar.

Projektpartners

Norrtälje Kommun Logo
Activa Logo
Lunds Universitet Logo
Västra Götalandsregionen Logo
Arbetsförmedlingen Logo
Funka Logo

Med finansiering från Vinnova

Vinnova logo - med texten: Sveriges innovationsmyndighet

Kontaktuppgifter:
För mer information om projektet och utbildningarna, kontakta gärna oss på cognition@funka.com