Inlevelse ger insikt logo
En vägg där det hänger verktyg på. Illustration.

Arbetsplatsintroduktion

Introduktion

Som ny på en arbetsplats kan det vara lätt att bli överväldigad av all information. För de personer som redan arbetar i organisationen är mycket ofta självklart och det kan vara svårt att urskilja vilken information som är viktigast att ge i början. För personer med kognitiva nedsättningar är struktur och ordning extra viktigt, särskilt när det rör sig om nya uppgifter.

Inlevelseövningen är uppdelad i två 360-filmer med ett exempel på en introduktion där olika svårigheter framhävs (den svåra situationen) och sedan ett exempel på hur svårigheterna kan förebyggas eller lösas (den bra situationen). Vi rekommenderar att du först ser på svårigheterna för att sedan lättare kunna relatera till lösningarna.

Inlevelseövning för den svåra introduktionen, film på Youtube

Inlevelseövning för den bra introduktionen, film på Youtube

Diskussionsfrågor

 • Hur upplevde du situationen i den dåliga respektive den bra introduktionen?
 • Hur skulle du själv ha reagerat i liknande situationer?
 • Känner du igen situationen från din egen erfarenhet?
 • Vilka fördelar ger upplägget i den bra introduktionen för chefen och för hela teamet?
 • Finns det kunskap och möjligheter att följa rekommendationerna på din arbetsplats?

Svårigheter

 • Förändringar kan vara ansträngande
 • Otydliga roller och ansvarsfördelningar
 • Rörig arbetsmiljö
 • Otydliga instruktioner
 • Brist på struktur
 • Multitasking kan vara svårt
 • Tidspress

Lösningar

 • Att ha en handledare
 • Medvetna medarbetare
 • Utnyttja styrkor
 • Lyssna på individuella behov
 • Egen fast plats
 • Hjälpmedel (som Hörselskydd och Att göra-lista)
 • Tydliga instruktioner i skrift och bild
 • Planera sin egen tid och uppgifter
 • Möjlighet att gå ifrån
 • Tydliga målsättningar

Projektpartners

Norrtälje Kommun Logo
Activa Logo
Lunds Universitet Logo
Västra Götalandsregionen Logo
Arbetsförmedlingen Logo
Funka Logo

Med finansiering från Vinnova

Vinnova logo - med texten: Sveriges innovationsmyndighet

Kontaktuppgifter:
För mer information om projektet och utbildningarna, kontakta gärna oss på cognition@funka.com