Inlevelse ger insikt logo
Ett rum med två soffor och ett bord med en tårta på. En tankebubbla i luften samt en pratbubbla i med ett hjärta i. Illustration.

Födelsedagsfirande

Introduktion

För många personer med sociala och kommunikativa nedsättningar kan sociala situationer på arbetet upplevas som krävande. Det finns många konventioner kring hur kollegor umgås i till exempel fikasammanhang, både allmänna konventioner och de som är specifika för varje grupp och sammanhang. Det gör att det ofta finns outtalade krav på deltagarna och det gäller att läsa mellan raderna för att kunna hänga med. Detta är en kognitiv utmaning som inte alla är bekväma med.

Inlevelseövningen är uppdelad i två 360-filmer med ett exempel på en situation där olika svårigheter framhävs (den svåra situationen) och sedan ett exempel på hur svårigheterna kan förebyggas eller lösas (den bra situationen). Vi rekommenderar att du först ser på svårigheterna för att sedan lättare kunna relatera till lösningarna.

Inlevelseövning för den svåra situationen, film på Youtube

Inlevelseövning för den bra situationen, film på Youtube

Diskussionsfrågor

 • Hur upplevde du situationen i de två olika versionerna av födelsedagsfirandet?
 • Kände du dig inkluderad i sammanhanget? Varför? Varför inte?
 • Känner du igen situationen från din egen erfarenhet?
 • Hur påverkar rekommendationerna i den bra filmen situationen för alla som är med på fikat?
 • Finns det kunskap och möjligheter att följa rekommendationerna på din arbetsplats?

Svårigheter

 • Plötsliga förändringar
 • Att inte veta varför man ska göra saker
 • Otydliga instruktioner
 • Sociala krav och förväntningar
 • Rädsla att uppfattas som konstig
 • Ingen möjlighet att säga nej
 • Liten förståelse för olika dagsform
 • Svårt med delad uppmärksamhet
 • Mycket ljud och intryck

Lösningar

 • Vara förberedd på vad som ska hända
 • Kunna planera sin tid
 • Veta vad som förväntas av en
 • Få tid att bestämma sig
 • Möjlighet att säga nej
 • Hjälpmedel för planering (Kalender)
 • Medvetna medarbetare som kan hjälpa till
 • Lugn miljö
 • En pratar i taget
 • Möjlighet att gå ifrån

Projektpartners

Norrtälje Kommun Logo
Activa Logo
Lunds Universitet Logo
Västra Götalandsregionen Logo
Arbetsförmedlingen Logo
Funka Logo

Med finansiering från Vinnova

Vinnova logo - med texten: Sveriges innovationsmyndighet

Kontaktuppgifter:
För mer information om projektet och utbildningarna, kontakta gärna oss på cognition@funka.com