Inlevelse ger insikt logo
Ett rum där personer talar med varandra och vissa tänker. Illustration.

Möte

Introduktion

Möten är exempel på en arbetssituation som är mindre strukturerad än det enskilda arbetet och där den som sitter i mötet inte alltid kan kontrollera situationen. Det gör att det finns en otydlighet kring möten som kan skapa osäkerhet. Detta är särskilt fallet för medarbetare som är nya på arbetsplatsen. För personer med sociala och eller kommunikativa nedsättningar kan dessa situationer upplevas som extra utmanande.

Inlevelseövningen är uppdelad i två 360-filmer med ett exempel på en mötessituation där olika svårigheter framhävs (det svåra mötet) och sedan ett exempel på hur svårigheterna kan förebyggas eller lösas (det bra mötet). Vi rekommenderar att du först ser på svårigheterna för att sedan lättare kunna relatera till lösningarna.

Inlevelseövning för det svåra mötet, film på Youtube

Inlevelseövning för det bra mötet, film på Youtube

Diskussionsfrågor

 • Hur upplevde du situationen i det dåliga respektive det bra mötet?
 • Hur skulle du själv reagerat i liknande situationer?
 • Känner du igen situationen från din egen erfarenhet?
 • Vilka fördelar ger upplägget i det bra mötet för hela teamet?
 • Finns det kunskap och möjligheter att följa rekommendationerna på din arbetsplats?

Svårigheter

 • Starka lukter och intryck
 • Tidspress
 • Ingen tydlig mötesstruktur
 • Många saker som händer samtidigt
 • Socialt samspel
 • Känsla av utanförskap
 • Otydliga förväntningar
 • Bristande tillgång på information

Lösningar

 • Tydlig mötesstruktur
 • Tyst och lugn miljö
 • Medvetna medarbetare som kan hjälpa till
 • Tydliga förväntningar
 • Utnyttja styrkor och intressen
 • Gott om tid
 • Möjlighet att säga nej

Projektpartners

Norrtälje Kommun Logo
Activa Logo
Lunds Universitet Logo
Västra Götalandsregionen Logo
Arbetsförmedlingen Logo
Funka Logo

Med finansiering från Vinnova

Vinnova logo - med texten: Sveriges innovationsmyndighet

Kontaktuppgifter:
För mer information om projektet och utbildningarna, kontakta gärna oss på cognition@funka.com