Inlevelse ger insikt logo
En massa tankebubblor med frågetecken samt frågor i exempelvis När? Hur? Vad?. Illustration

Om projektet

Inlevelseövningarna har tagits fram i det Vinnova-finansierade projektet ”Inlevelse ger insikt”. Syftet med projektet var att öka förståelsen för hur sociala, kommunikativa och psykiska funktionsnedsättningar kan ta sig uttryck på arbetsplatsen.

Projektet ville bidra till att skapa en mer inkluderande och effektiv arbetsmiljö genom att öka kunskapen om hur olika arbetssituationer kan upplevas av personer med dolda funktionsnedsättningar.

Projektet var nyskapande på flera sätt. Dels genom att det är första gången som konceptet med inlevelseövningar tas till det digitala formatet. Dessutom byggde hela genomförandet av projektet på berörda individers egna upplevelser och erfarenheter. De svårigheter och lösningar som visas i filmerna har tagits fram tillsammans med personer med egna erfarenheter av dolda funktionsnedsättningar. De individuella erfarenheterna har sedan ramats in av aktuell forskning. Alla filmer har både stämts av med berörda individer under och efter de tagits fram. De har även testats med arbetsförmedlare och arbetsgivare inom privat och offentlig sektor.

Projektet är ett resultat av ett unikt samarbete mellan en bred samling organisationer från akademi, offentlig sektor, myndigheter och näringsliv.

Finansiering: VINNOVA
Konsortium: Certec vid Lunds Tekniska Högskola (projektledare), Funka, Arbetsförmedlingen, Stiftelsen Aktiva, Norrtälje kommun och DART Kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Period: Maj 2019 – Oktober 2021
Budget: 3,7 MSEK

Projektpartners

Norrtälje Kommun Logo
Activa Logo
Lunds Universitet Logo
Västra Götalandsregionen Logo
Arbetsförmedlingen Logo
Funka Logo

Med finansiering från Vinnova

Vinnova logo - med texten: Sveriges innovationsmyndighet

Kontaktuppgifter:
För mer information om projektet och utbildningarna, kontakta gärna oss på cognition@funka.com