Inlevelse ger insikt logo
Två ögon som tittar. Illustration.

Virtuell inlevelse

En dag på jobbet kan innehålla många utmaningar. Fysiska hinder i miljön är lätta att förklara, men andra svårigheter är inte alltid så lätta att sätta ord på. Detta gäller särskilt utmaningar som handlar om intryck och upplevelser som inte syns utanpå. Detta är något som personer med kognitiva, sociala eller psykiska funktionsnedsättningar får erfara varje dag.

Ökad kunskap om olika utmaningar gör att vi alla kan hjälpas åt att hitta lösningar. Första steget till att kunna underlätta för personer med dolda funktionsnedsättningar är att öka förståelsen för hur olika situationer upplevs.

På den här webbplatsen erbjuder vi virtuella inlevelseövningar i 360-format som visar vanliga situationer i arbetslivet ur ett perspektiv från en person med en dold funktionsnedsättning som är ny på arbetsplatsen. Det är alltså du själv som är personen med den dolda funktionsnedsättningen i filmerna och ser vad den personen ser. Tanken är att man ska komma ihåg det som att man var med på mötet, fikastunden eller arbetsplatsintroduktionen – inte att man bara har sett en film om dem.

Vår ambition är att filmerna ska sätta igång funderingar hos dig som tittar och ge dig ett nytt perspektiv som både ökar förståelsen för dina medmänniskor och skapar en inblick i vad som skulle kunna förbättras i arbetsmiljön. Observera att reaktionerna som visas bara ger exempel på hur en person kan uppleva situationerna. Vi är alla olika, och gör våra egna tolkningar av verkligheten.

Filmerna är tänkta att användas både för individuella reflektioner och utbildning och som ett verktyg för att arbeta med att öka inkluderingen på arbetsplatsen.

Projektpartners

Norrtälje Kommun Logo
Activa Logo
Lunds Universitet Logo
Västra Götalandsregionen Logo
Arbetsförmedlingen Logo
Funka Logo

Med finansiering från Vinnova

Vinnova logo - med texten: Sveriges innovationsmyndighet

Kontaktuppgifter:
För mer information om projektet och utbildningarna, kontakta gärna oss på cognition@funka.com